Sådan her kan I styrke jeres digitale kommunikation

Den stigende digitalisering i samfundet, har medvirket til nye kommunikationskanaler og måder, hvorpå virksomheder og kunder kommunikerer med hinanden på. I dag er den enkelte forbruger eller kunde, der er i centrum på diverse kommunikationskanaler.

Nye udfordringer

I takt med at der er kommet nye medier, platforme og netværker, er der også kommet nye udfordringer. Det er ikke længere afsenderen af informationen, der bestemmer værdien af det enkelte budskab. Som modtageren er det kunderne, der bestemmer værdien af dine budskaber. Dette betyder at de bestemmer indholdet, hvor meget og hvorhenne de vil kommunikeres til.

Sociale netværker og platforme bryder med traditionelle massemedier, ved at tillade den enkelte bruger at bestemme, hvad de foretager sig og ser. Herunder i hvilken grad og omfang.

Der kan være mange fordele at hente, ved at udnytte digital kommunikation på den rigtige måde. I kan nemlig få styrket jeres kunderelationer og øge omsætningen, ved at have værdiskabende kommunikation til potentielle såvel som allerede eksisterende kunder. På den anden side kan dårlig kommunikation være med til at skade virksomhedens omdømme og ikke mindst bundlinjen.

Nøglen til kommunikation

For at få en bedre digital kommunikation forudsætter det, at I kender jeres kunder og har indsigt i følgende:

  • Hvordan de gerne vil kontaktes
  • Hvordan de gerne vil betale
  • Hvilken type indhold de ønsker
  • Hvordan de gerne vil kontakte jer
  • Hvilke forsendelser metoder og ydelser de foretrækker

Der findes mange forskellige løsninger indenfor de pågældende områder, som der er værd at udforske, når det kommer til digital kommunikation.

For at finde ud af løsningerne, er det vigtigt først at opgøre, hvilke kundesegmenter i servicere eller er i kontakt med. Herefter er det vigtigt at redegøre for og kortlægge kundernes forskellige kontaktpunkter med jeres virksomhed. Dette kan være særlige sociale kanaler eller steder, hvor de ønsker at modtage information.

Det er vigtigt at have in mente, at det kunderne der bestemmer budskabernes værdi, men det er platformene der styrer, hvordan kommunikationen skal forgå, hvilket kan være i form af videoer, tekst eller lyd. Dette betyder at de forskellige segmenter og eventuelt enkelte personer, skal have personaliseret indhold, som er relevant og aktuelt for dem.

Hvordan kan I finde de foretrukne valg?

Når det kommer til at finde ud af, hvad kunderne foretrækker, er det vigtigt at undersøge de forskellige segmenters opførsel, hvilket kan ske digitalt ved hjælp af tracking. Herunder spørgeskemaer og understøttende data fra de pågældende platforme.

Offline kan det være ved hjælp af interviews og fokusgruppe undersøgelser, hvor I kan spørge jeres kunder eller potentielle, hvad de foretrækker og ikke bryder sig om. På den måde kan I forbedre jeres nuværende kommunikation, således at den bliver mere relevant. Det kan her anbefales at gør brug af de forskellige metoder, for at få det bedste billede af kundernes opførsel og præferencer.