Sådan kan du forbedre jeres administrative processer

Mange virksomheder er i dag underlagt krav og forventninger til udførslen af deres arbejde. Dette kommer særligt til udtryk i anledning af konkurrencedygtighed, indtjening, samt brug af resurser og tid.

Det forventes særligt fra direktionen, bestyrelsen og aktionærerne, at virksomheden bruger deres midler effektivt og udføre deres arbejde på sådan en måde, at det påfører virksomheden værdi. Der kan her være tale om værdi i form af økonomiske besparelser, men også tids og resursemæssige.

 

Vækst og udvikling lig med mere administration

Særligt oplever en del virksomheder, at de med tiden bliver mere bureaukratisk i takt med, at de bliver formaliseret og vokser. Dette kan oversættes til, at den administrative funktion vil fylde mere og mere med tiden.

Som navnet hentyder, omhandler den administrative funktion i bund og grund administration af virksomheden. Dette indebærer overblik og kontrol af flere forskellige funktioner, afdelinger og organisatoriske processer.

Eksempler spænder bredt, og det kan indebære alt fra:

  • Printermiljøet
  • Dokumenthåndtering
  • Fakturahåndtering
  • Kontrakthåndtering
  • Arkivering

Ovenstående er nogle af de forretningskristiske elementer og arbejdsprocesser, som understøtter adskillige arbejdsfunktioner og afdelinger med deres daglige drift. Dog bliver de typisk i vekslende grad negligeret eller sat i anden eller tredje prioritering. Men dette kan hurtigt medføre til flere forskellige problemer på sigt.

 

Tunge byrder og belastet skuldre

Mange af de bagvedliggende administrative arbejdsprocesser der understøtter administrationen, er kendetegnet for at manuelt tunge og analoge. Med andre ord, betyder det, at disse arbejdsprocesser oftest er papirbaserede og derved kræver fysisk håndtering, sortering, arkivering mv.

Papirbaserede arbejdsprocesser har en stor tendens til, at de hurtigt bliver overbelastet i takt med at arbejdsbyrden stiger. Dette kommer oftest til udtryk med at medarbejderne bruger længere tid på at håndtere, kontrollere, lokalisere og arkivere de forskellige forretningskristiske dokumenter.

Et eksempel på en administrativ del som hurtigt kan blive byrdefuld på flere forskellige måder for virksomheden er; arkivering.

 

Optimering af arkivering

Arkivering inden for administration er kendetegnet ved, at virksomheden har et eller flere steder, hvor de har arkiv skabe til forskelligartede dokumenter, som skal arkiveres. Medarbejderne følger typisk en vis arbejdsrutine, hvor de følger nogle gængse arkiveringsprocedurer, hvorefter de lokaliserer det pågældende arkivskab og sortere dokumentet efter behov.

For virksomheden betyder det, at I skal have plads til arkivskabene, sørge for, at dokumenter opbevares under ansvarlige forhold, således at de ikke bliver beskadiget af vandskader, fugt og brand. Men afsætte flere midler af til eksempelvis timeløn, køb af flere skab, organisering af disse mv.

Det er en proces der hurtigt kan blive byrdefuld, og koste jer flere resurser og penge. Ønsker I at blive mere effektive og samtidigt spare på virksomhedens midler, kan det give god mening at få optimeret jeres arkivering med digital arkivering.

 

Digital arkivering hurtigt

Ved at digitalisere jeres arkivering, kan I automatisere og derved effektiviserer jeres arbejdsprocesser inden for arkivering. Eksempelvis vil I skulle bruge mindre tid på at lokalisere omtalte arkivskabe, sortering mv.

 

Alkoholbehandling gennem virksomheden, kan betale sig

Arbejdsgiverbetalt behandling af misbrug

Hvis arbejdsgiveren som led i den generelle personalepolitik betaler udgifter til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning, beskattes medarbejderen ikke.

En rentefordel, som en medarbejder opnår ved, at arbejdsgiveren yder medarbejderen et lån til dækning af udgifterne ved alkoholbehandlingen, medregnes heller ikke ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst.

Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med de nævnte behandlinger, eller såfremt medarbejderen har tegnet en sådan forsikring, og arbejdsgiveren dækker medarbejderens udgifter hertil, medregnes tilsvarende ikke forsikringspræmien eller det fra arbejdsgiveren modtagne beløb ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst. (For medicinudgifter er der en max. periode på 6 måneder for skattefriheden.)

 

Alkoholbehandling skal tilbydes alle medarbejdere

Det er en betingelse for skattefriheden, at udgiften som led i den generelle personalepolitik afholdes for alle virksomhedens medarbejdere, herunder at en forsikring tegnet af arbejdsgiveren tilbydes samtlige virksomhedens medarbejdere.

Der kan dog ske en begrænsning efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.

 

Sygemelding og lægeerklæring

Derudover er skattefriheden betinget af en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen (skal ved forsikring fremgå af forsikringsbetingelserne). Kravet om lægeerklæring gælder ikke ryge-afvænning.

Evt. sygemelding aftales individuelt alt efter behov ved behandling af misbrug.

Ambulant alkoholbehandling

Hvis man som virksomhed vælger et behandlingssted som tilbyder ambulant behandling, vil det være muligt at passe sit arbejde, mens man er i behandling. Her hos A Alkoholbehandling København foregår alt behandling udenfor normal arbejdstid. Det er et privat behandlingssted, som er helt anonymt og der sker ingen former for registrering, hvilket kan være rigtig trygt for mange.

Den ambulante behandling er der mange fordele ved at vælge. Det at man kan bo hjemme, passe sit arbejde og være hjemme ved familien i tiden udenfor behandling, kan være rigtig positivt for behandlingsprognosen. At være i vante omgivelser kan faktisk være en stor hjælp til hurtigere at vænne sig til sit nye liv uden alkohol og alle de negative konsekvenser det medbringer. Ved en ambulant behandling er det muligt at alt det nye adfærd i naturlige omgivelser.

”Eftersom, at der generelt ikke er forskel på effekten af døgnbehandling, dagsbehandling og ambulant alkoholbehandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere, hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af alkoholbehandling i døgnregi, og hvilke, der får lige så godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere ambulante regi.

Uddrag af: “Alkoholbehandling – En medicinsk teknologivurdering” 

Sundhedsstyrelsen”

 

Billig alkoholbehandling

Som sundhedsstyrelsen skriver, så er der også en stor økonomisk gevinst ved den ambulante behandling, da den ofte koster ca. 1/3 af hvad en døgnbehandling koster. For størstedelen af alle misbrugere vil en ambulant behandling være lige så effektiv som en døgnbehandling.

Det er nemt at finde PC hjælp, hvis du har problemer

Mange af os kender til det. Computeren virker ikke på det mest irriterende tidspunkt, og der er bare intet, du kan gøre for at ordne det. Heldigvis er IT support altid en mulighed. Så er det underordnet, om der er tale om virus, problemer med at tilkoble nettet eller om styresystemet driller. Det er bare med at ringe efter PC hjælp, hvis du har problemer, du ikke selv kan løse.

IT support er uundværligt, når du har brug for det

Det er forhåbentligt ikke særlig ofte, at du har brug for IT support. For det er altid frustrerende, når tingene ikke virker, som de skal. Men når det nu sker, er det rart at have nogen, du kan ringe til. For der er bare nogle tekniske problemer, der er lidt mere omfattende end blot at genstarte sin computer. Skulle du få brug for det, kan du finde PC hjælp her. Så slipper du nemlig selv for frustrationerne ved at søge og søge efter en løsning, der kan afhjælpe problemet. Det er nemlig en ganske frustrerende proces, de fleste bliver godt trætte af.

Ofte findes der en ganske simpel løsning, man bare ikke kender til. Men det er der heldigvis nogen, der gør. Folk, der arbejder med IT support har nemlig ofte en del erfaring, de kan trække på. Det gør det altså noget nemmere at komme frem til en løsning, der kan ordne problemet. Netop derfor er det ofte den bedste løsning at få PC hjælp. Det er nemlig bare hurtigere.

Nogle problemer kan du godt selv ordne

Nogle gange er det muligt selv at ordne eventuelle PC problemer. Der er nemlig nogle problemer, der er nemme at finde informationer omkring på eksempelvis Google. Og så er det jo ganske ligetil. Især når der findes en YouTube video, der guider dig skridt for skridt.

Hvis enten guiden er for kompliceret eller du ikke kan finde noget information, er IT support et godt valg. Selvfølgelig kan du også prøve dig frem, men det kan ende med, at du gør noget forkert. Og så får du måske pludselig et helt nyt problem, du også skal til at ordne. Derfor er det med at overveje, hvad der giver bedst mening. Selvom PC hjælp selvfølgelig ikke er gratis som privatperson, er det ofte det bedste alternativ. For så er du sikker på, at det bliver gjort korrekt. Og det er jo noget af det vigtigste, så det hele spiller igen.