Sådan kan du forbedre jeres administrative processer

Mange virksomheder er i dag underlagt krav og forventninger til udførslen af deres arbejde. Dette kommer særligt til udtryk i anledning af konkurrencedygtighed, indtjening, samt brug af resurser og tid.

Det forventes særligt fra direktionen, bestyrelsen og aktionærerne, at virksomheden bruger deres midler effektivt og udføre deres arbejde på sådan en måde, at det påfører virksomheden værdi. Der kan her være tale om værdi i form af økonomiske besparelser, men også tids og resursemæssige.

 

Vækst og udvikling lig med mere administration

Særligt oplever en del virksomheder, at de med tiden bliver mere bureaukratisk i takt med, at de bliver formaliseret og vokser. Dette kan oversættes til, at den administrative funktion vil fylde mere og mere med tiden.

Som navnet hentyder, omhandler den administrative funktion i bund og grund administration af virksomheden. Dette indebærer overblik og kontrol af flere forskellige funktioner, afdelinger og organisatoriske processer.

Eksempler spænder bredt, og det kan indebære alt fra:

  • Printermiljøet
  • Dokumenthåndtering
  • Fakturahåndtering
  • Kontrakthåndtering
  • Arkivering

Ovenstående er nogle af de forretningskristiske elementer og arbejdsprocesser, som understøtter adskillige arbejdsfunktioner og afdelinger med deres daglige drift. Dog bliver de typisk i vekslende grad negligeret eller sat i anden eller tredje prioritering. Men dette kan hurtigt medføre til flere forskellige problemer på sigt.

 

Tunge byrder og belastet skuldre

Mange af de bagvedliggende administrative arbejdsprocesser der understøtter administrationen, er kendetegnet for at manuelt tunge og analoge. Med andre ord, betyder det, at disse arbejdsprocesser oftest er papirbaserede og derved kræver fysisk håndtering, sortering, arkivering mv.

Papirbaserede arbejdsprocesser har en stor tendens til, at de hurtigt bliver overbelastet i takt med at arbejdsbyrden stiger. Dette kommer oftest til udtryk med at medarbejderne bruger længere tid på at håndtere, kontrollere, lokalisere og arkivere de forskellige forretningskristiske dokumenter.

Et eksempel på en administrativ del som hurtigt kan blive byrdefuld på flere forskellige måder for virksomheden er; arkivering.

 

Optimering af arkivering

Arkivering inden for administration er kendetegnet ved, at virksomheden har et eller flere steder, hvor de har arkiv skabe til forskelligartede dokumenter, som skal arkiveres. Medarbejderne følger typisk en vis arbejdsrutine, hvor de følger nogle gængse arkiveringsprocedurer, hvorefter de lokaliserer det pågældende arkivskab og sortere dokumentet efter behov.

For virksomheden betyder det, at I skal have plads til arkivskabene, sørge for, at dokumenter opbevares under ansvarlige forhold, således at de ikke bliver beskadiget af vandskader, fugt og brand. Men afsætte flere midler af til eksempelvis timeløn, køb af flere skab, organisering af disse mv.

Det er en proces der hurtigt kan blive byrdefuld, og koste jer flere resurser og penge. Ønsker I at blive mere effektive og samtidigt spare på virksomhedens midler, kan det give god mening at få optimeret jeres arkivering med digital arkivering.

 

Digital arkivering hurtigt

Ved at digitalisere jeres arkivering, kan I automatisere og derved effektiviserer jeres arbejdsprocesser inden for arkivering. Eksempelvis vil I skulle bruge mindre tid på at lokalisere omtalte arkivskabe, sortering mv.