Alkoholbehandling gennem virksomheden, kan betale sig

Arbejdsgiverbetalt behandling af misbrug

Hvis arbejdsgiveren som led i den generelle personalepolitik betaler udgifter til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning, beskattes medarbejderen ikke.

En rentefordel, som en medarbejder opnår ved, at arbejdsgiveren yder medarbejderen et lån til dækning af udgifterne ved alkoholbehandlingen, medregnes heller ikke ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst.

Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med de nævnte behandlinger, eller såfremt medarbejderen har tegnet en sådan forsikring, og arbejdsgiveren dækker medarbejderens udgifter hertil, medregnes tilsvarende ikke forsikringspræmien eller det fra arbejdsgiveren modtagne beløb ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst. (For medicinudgifter er der en max. periode på 6 måneder for skattefriheden.)

 

Alkoholbehandling skal tilbydes alle medarbejdere

Det er en betingelse for skattefriheden, at udgiften som led i den generelle personalepolitik afholdes for alle virksomhedens medarbejdere, herunder at en forsikring tegnet af arbejdsgiveren tilbydes samtlige virksomhedens medarbejdere.

Der kan dog ske en begrænsning efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.

 

Sygemelding og lægeerklæring

Derudover er skattefriheden betinget af en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen (skal ved forsikring fremgå af forsikringsbetingelserne). Kravet om lægeerklæring gælder ikke ryge-afvænning.

Evt. sygemelding aftales individuelt alt efter behov ved behandling af misbrug.

Ambulant alkoholbehandling

Hvis man som virksomhed vælger et behandlingssted som tilbyder ambulant behandling, vil det være muligt at passe sit arbejde, mens man er i behandling. Her hos A Alkoholbehandling København foregår alt behandling udenfor normal arbejdstid. Det er et privat behandlingssted, som er helt anonymt og der sker ingen former for registrering, hvilket kan være rigtig trygt for mange.

Den ambulante behandling er der mange fordele ved at vælge. Det at man kan bo hjemme, passe sit arbejde og være hjemme ved familien i tiden udenfor behandling, kan være rigtig positivt for behandlingsprognosen. At være i vante omgivelser kan faktisk være en stor hjælp til hurtigere at vænne sig til sit nye liv uden alkohol og alle de negative konsekvenser det medbringer. Ved en ambulant behandling er det muligt at alt det nye adfærd i naturlige omgivelser.

”Eftersom, at der generelt ikke er forskel på effekten af døgnbehandling, dagsbehandling og ambulant alkoholbehandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere, hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af alkoholbehandling i døgnregi, og hvilke, der får lige så godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere ambulante regi.

Uddrag af: “Alkoholbehandling – En medicinsk teknologivurdering” 

Sundhedsstyrelsen”

 

Billig alkoholbehandling

Som sundhedsstyrelsen skriver, så er der også en stor økonomisk gevinst ved den ambulante behandling, da den ofte koster ca. 1/3 af hvad en døgnbehandling koster. For størstedelen af alle misbrugere vil en ambulant behandling være lige så effektiv som en døgnbehandling.