Interim Management – velkvalificerede og rutinerede ledelsesprofiler

Hvad enten det drejer sig om små, mellemstore eller store virksomheder, kan de alle på et eller andet tidspunkt komme ud for at en person med en vigtig position, er nødt til at forlade virksomheden med kort varsel, hvorved virksomheden efterlades med en stor udfordring i form af at finde en person, der kan overtage så hurtigt som muligt.

Grunden til at personen forlader virksomheden kan være mange – fx kan personen være blevet syg, eller på anden vis i en situation, der gør at vedkommende med kort varsel er nødt til at forlade virksomheden.

Når en nøgleperson på den måde aftræder, skal der afsættes mange resurser og tid for at finde en ny person, der kan træde i stedet for den tidligere leder og varetage den samme funktion og rolle i virksomheden.

 

Tidskrævende og vanskelig opgave

For virksomheder, der står med sådanne udfordringer, er det altafgørende at man finder en person, der kan tiltræde med kort varsel, og som har de helt rette kvalifikationer, derfor er det ekstremt vigtigt med en fyldestgørende og klar behovsafdækning, for at undgå at man får en person ind, som ikke kan tage hånd om de ting, der kræves i stillingen. Dette kan nemlig have katastrofale konsekvenser for virksomheden.

Mange virksomheder lægger stor vægt på effektivisering for bedre at være i stand til at imødekomme den voksende konkurrence fra markedet

Dette stiller store krav til den måde virksomheden ledes på med alt, hvad det indebærer af håndtering af forretningsmulighed, gennemførelse af nye projekter med mere, og derfor er det så afgørende at man finder den rette ledelsesprofil, der kan træde til.

Det er de færreste virksomheder, der selv formår at finde frem til en sådan profil inden for den korte tid, det kræver.

 

Mange års erfaring med interim management / midlertidig ledelse

 

Nextt Management har over 18 års erfaring indenfor rekruteringsbranchen og mere specifikt det, der kaldes interim management, som netop går ud på at finde chefer og ledelsesprofiler til virksomheder, der har et akut behov for en ledelsesressource, og kan gøre det inden for ganske få dage.

 

Nextt Management kan bl.a. finde interim management ledere, direktører og chefer, med følgende titler:

 

  • Interim CEO
  • Interim COO
  • Interim HRO
  • Interim CTO
  • Interim CIO
  • Interim CMO
  • Interim CSO

 

Hos Nextt Management er fokus altid på at ledelsesprofilerne skal have stor erfaring inden for deres felt og have relevant viden og know-how omkring den specifikke stilling, der skal besættes.

 

Fordele ved at lade Nextt Management stå for at finde en interim manager:

 

Indenfor 24 timer stiller Nextt Management en Partner til rådighed mhp. et afklaringsmøde om hvad opgaven kræver

På max 10 arbejdsdage kan du have en kvalificeret interim manager i din virksomhed

Nextt Management yder sin service til en gennemskuelig og konkurrencedygtig pris