Politiet og Det Kriminalpræventive Råd opfordrer virksomheder til at tyverimærke værdigenstande

Hos en virksomhed skal der naturligvis være styr på sikkerheden mod tyveri – dette uanset størrelsen på virksomheden. Alt efter virksomhedens størrelse, kan der være flere eller færre opgraderinger hertil.

Der skal selvfølgelig være ordentlig sikkerhed på arbejdspladsen, men det er også vigtigt at sikre sine værdigenstande ekstra godt. Og du kan gøre dine værdigenstande bedre sikret, selv efter de er taget.

Tyverimærkning giver mulighed for at genkende sine egendele

Helt enkelt er tyverimærkning en måde at sætte virksomhedens navn på de værdifulde genstande. Dette kan gøres gennem mange forskellige metoder, men formålet er, at det bliver sværere, hvis ikke umuligt, for tyven at sælge dine værdigenstande videre.

Det der blandt andet kan gøres, er påføring af et klistermærke med en “sladrehank” nedenunder. Mærket bliver limet på din genstand, og skulle nogen forsøge at fjerne mærket, vil der fremgå et mærke, som fortæller, hvem der retmæssigt ejer genstanden. Der findes mange versioner af disse mærker, men de tjener alle det samme formål: at skabe sikkerhed for dine ting.

Mærkerne findes i flere størrelser, men som regel er de små og diskrete, så de også kan sættes på mindre genstande.

Mærkningen kan også foregå gennem et brændemærke. Det lyder måske ikke særlig stilet, men mærket kan laves i virksomhedens logo, hvilket gør udtrykket langt pænere. Denne type af mærkning bruges især på genstande af træ. Vil du gerne have det lavet på metal eller glas, er der også mulighed for at få virksomhedslogoet indgraveret.

Hvordan beskytter mærkningen mod tyveri?

Skulle en tyv stjæle markerede genstande, og efterfølgende fjerne mærket, vil det tydeligt fremgå at genstanden er stjålet. Ligeledes vil materialet som mærket sidder på, som regel også blive ødelagt, hvis mærket fjernes. Det betyder at mange tyve helt går udenom de tyverimærkede genstande, da de ved, at de ikke kan sælge det videre.

Mange virksomheder vælger også at skilte med denne tyverisikring allerede ved indgangen til arbejdspladsen. Hvis tyvene kan læse udefra, at tingene indenfor er tyverimærket, vil de måske helt opgive at bryde ind. Og så har virksomheden også sparet en opbrudt dør eller vindue.

Hvilke genstande skal så mærkes?

Når det kommer til hvilke genstande man skal mærke, er det bare at spørge sig selv “Hvilke genstande kan jeg ikke undvære?”. Langt de fleste virksomheder vælger at mærke deres elektronik, da det som oftest er meget værdifuldt. Men der findes også mange andre værdifulde genstande, som man kan mærke. Det kan for eksempel være møbler eller værktøj. Værktøj kan være ret dyrt, og derfor er det bestemt værd at lave en tyverimærkning på det. Som sagt er mærkerne små, og derfor kan de også sidde på det meste værktøj. Med mærket på ved du, at dit værktøj kan ligge i sikkerhed.

Tyverimærkning kan være en dyrere affære, i hvert fald hvis du har mange værdifulde ting du vil sikre fra tyveri. Det kan være en investering værd, men overvej samtidig hvilke objekter der skal udvælges til at blive mærket.